Công trình tiêu biểu

Đồ đồng Quang Hà cung cấp sản phẩm cho các công trình tiêu biểu như: đúc chuông nặng 10.000 kg tại Sóc Sơn, Hà Nội, đúc tượng phật A di đà và tượng phật thiên nhãn.

Xem tất cả 10 kết quả