Chuông đồng

Chuông đồng khánh đồng là những nhạc cụ phổ biến trong các nghi lễ phật giáo và thường xuất hiện trong chùa. Tuy nhiên hiện nay, chuông khánh đồng  còn được sử dụng với nhiều mục đích khác như: trang trí, phong thủy .., với niềm tin sẽ tạo ra năng lượng tốt, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí.

Xem tất cả 10 kết quả